FREE ASPIRE

FREE ASPIRE  jest unikalnym opatentowanym urządzeniem pomagającym w oczyszczaniu dróg oddechowych w sposób nieinwazyjny u osób z osłabionym odruchem kaszlowym (stanowiąc uzupełnienie aparatu Cough Assist, również oferowanego przez Pro-Medica) oraz u pacjentów z mukowiscydozą, POChP, w rehabilitacji po zabiegach chirurgicznych i wszędzie tam gdzie konieczna jest rehabilitacja oddechowa, a kaszel jest niewydolny. 

FREE ASPIRE używa opatentowanej technologii VAKŰM, która przyspiesza w czasie wydechu ewakuację wydzielin dróg oddechowych w całkowicie nieinwazyjny sposób, nie stymulując kaszlu i nie zmieniając znacząco ciśnień w drogach oddechowych. Technologia VAKŰM opiera się na wykorzystaniu między innymi efektu Venturiego i specjalnej konstrukcji ustnika wydechowego. 

Jest to opatentowana, sprawdzona klinicznie unikalna technologia, dzięki której arsenał środków rehabilitacji oddechowej zwiększa się, uzupełniając metody tradycyjne ręczne i inwazyjne.

 

 
reha190px.jpg
Advertisement