SmartFlex
Dzisiaj komfort w dziedzinie technologii wydechu stał się standardem w terapii CPAP. W związku z tym firma DeVilbiss Healthcare opracowała własną, unikalną technologię ulgi wydechu o nazwie SmartFlex. Rozwój tej technologii zapoczątkowała analiza dostępnych systemów i zapoznanie się z opiniami użytkowników CPAP. Wnioski jakie się nasuwają to że funkcja komfortu poprzez ulgę wydechu jest przydatna dla większości użytkowników CPAP, jednak wielu z nich zwraca uwagę, iż nagłe zmiany ciśnienia mogą spowodować wybudzenia. Rozwiązanie DeVilbiss, zawiera opatentowaną technologię zaokrąglania krzywej wydechu Flow Rounding™ którą zintegrowano z funkcją ulgi wydechu SmartFlex. Ponadto zaokrąglanie krzywej przepływy zapewnia niezależną regulację przejścia w IPAP i EPAP (ciśnienia wdechowego i wydechowego), wbudowane w nasze urządzenia typu Bilevel od ponad dziesięciu lat. W rezultacie uzyskano zdolność do łagodzenia dyskomfortu związanego z oddychaniem przy wyznaczonym ciśnieniu CPAP, jak również możliwość zmiany nachylenia przebiegu fali ciśnienia w czasie przejścia z ciśnienia terapeutycznego na odciążone poprzez SmartFlex i vice-versa. Umożliwia to płynne przejście ciśnienia i zmniejszenie prawdopodobieństwa budzenia pacjenta w czasie terapii.

DeVilbiss SmartFlex oferuje trzy poziomy ustawienia komfortu ciśnienia wydechowego: 

  • Każde ustawienie równa się obniżeniu o 1 cm H20 ciśnienia na wydechu
  • Spadek ciśnienia trwa przez cały okres wydechu
  • W przeciwieństwie do innych technologii, funkcja SmartFlex zostanie zawieszona w chwili wykrycia przez aparat niewystarczającego oddychania (np. bezdech)
  • Ponadto, w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, SmartFlex jest dostępna jest podczas funkcji opóźnienia czasowego (ramp)
 

Przewaga systemu DeVilbiss w porówaniu do innych producentów polega na dodatkowym zaokrągleniu przepływu powietrza (Flow Rounding)

  • Zwiększa to komfort, pozwalający na odpowiednie dostosowanie przejść między IPAP i EPAP
  • Krzywa oddechu jest naturalna i komfortowa
  • Przejścia IPAP i EPAP są indywidualnie regulowane
  • Ustawienia w zakresie od 0-5 skali komfortu
 
 Dostępne w trybach: AutoAdjust i CPAPTak 
 Wybieralny poziom ciśnienia ulgi 3
 Względne czy dokładne opuszczenie ciśnienia Dokładne
 Zmniejszanie ciśnienia poziomu ulgi 1 cmH2O
 Niezależna zmiana dla wdechu i wydechu 6 ustawień dla każdego
 Trwanie opuszczania ciśnienia W całym wydechu
 Ulga uwolnienia w przypadku braku oddechu Tak
 Tylko tryb opóźnienia Tak

 * Funkcja wyłączenia SmartFlex zapewnia, że w przypadku braku wystarczającego oddechu pacjenta, ciśnienie CPAP automatycznie ustawi się na zalecane ciśnienie do czasu powrotu normalnego oddechu..

• Funkcja włączania SmartFlex może być zablokowana lub odblokowana dla pacjentów w celu dokonania zmian ustawień

• Zapewnia najwyższy poziom unikalnego dostosowywanie wszystkich dostępnych parametrów

• SmartFlex jest dostępny w aparatach SleepCube® Standard Plus ® i SleepCube ® AutoAdjust ®

 
Advertisement