Cough Base / PERC
 • Małe gabaryty i niska masa
 • Łatwość użycia i ustawień
 • Blokada ustawień
 • 4 poziomy przepływu
 • Kontrola mikroprocesorem
 • Graficzna wizualizacja ciśnienia
 • Alarm
 • Wybór języka


PEGASO COUGH jest asystorem kaszlu, niezmiernie przydatnym do usuwania wydzielin z drzewa oskrzelowego.

Aparat wytwarzając naprzemiennie dodatnie i ujemne ciśnienie przedzielone pauzą, powoduje w drogach oddechowych pacjenta stymulację naturalnego procesu kaszlu. Terapia tego typu okazała się niezwykle skuteczna u pacjentów ze zmniejszoną wydolnością dróg oddechowych spowodowaną urazami i chorobami typu:

 • Dystrofia mięśniowa
 • Postępujący zanik mięśni
 • Stwardnienie zanikowe boczne
 • Miastenia (MG)
 • Uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Mukowiscydozy
 • Polio (Heinego-Medina)
 • COPD


Przeznaczeniem aparatu jest wykorzystywanie go na Oddziałach Intensywnej Opieki, zajmujących się chirurgią (w tym kręgosłupa) oraz w codziennej opiece szpitalnej i domowej.

Pegaso Cough może pracować w trybie asystora kaszlu, ale jest też dostępna jego wersja wywołująca wibracje w drzewie oskrzelowym (Percussor).

 
reha190px.jpg
Advertisement