Asystor kaszlu Comfort Cough

Asystor kaszlu Comfort Cough jest aparatem, który pozwala w sposób nieinwazyjny, potwierdzony klinicznie oczyszczać drogi oddechowe z wydzielin drzewa oskrzelowego, zmniejszając zagrożenie powikłaniami. Aparat jest prosty w użyciu, nie stwarza zagrożeń dla układu oddechowego i zapewnia pacjentom wysoki poziom i jakość życia, umożliwiając uniknięcie zastosowania procedur inwazyjnych.

Uniwersalny

Znajduje zastosowanie u pacjentów dorosłych i dzieci, w domu i w szpitalu, umożliwia szybki wydech i wysokie wartości przepływu powietrza

Skuteczny
Jest skuteczniejszy w usuwaniu blokad śluzowych niż drenaż pozycyjny, oklepywanie i inwazyjne metody odsysania wydzieliny dróg oddechowych

Wygodny

Umożliwia głęboki wdech, po którym następuje głęboki wydech. Jest odpowiednią alternatywą dla mechanicznego odsysania wydzieliny, bardzo źle tolerowanego przez większość pacjentów. Aparat jest wygodny w obsłudze, umożliwia łatwe ustawienie parametrów oddechowych oraz umożliwia łatwe dostosowanie metod leczniczych.

Skuteczność aparatu wykazana została u pacjentów z niewydolnością oddechową związaną z poliomyelitis, dystrofią mięśniową, miastenia gravis i innymi zaburzeniami m.in. neurologicznymi, w tym zaburzeniami powodowanymi przez urazy rdzenia kręgowego. Aparat ma również zastosowanie w chorobach powodujących niewydolność układu oddechowego, takich jak zaawansowana rozedma płuc, cystic fibrosis, rozstrzenie drzewa oskrzelowego. Użycie Comfort Cough zastępuje i/oraz wzmacnia naturalne mechanizmy ewakuacji wydzielin drzewa oskrzelowego

Broszura

 
reha190px.jpg
Advertisement