Home arrow - Inne dofinansowania arrow Dofinansowania PCR/MOPS
Dofinansowania PCPR/MOPS
Dofinansowania PCPR/MOPS
(przysługują tylko osobom z orzeczoną niepełnosprawnością)

Jeżeli masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu do wspomagania oddechu to zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?
Dofinansowanie do kosztów zakupu środków pomocniczych refundowanych przez NFZ
Jeśli środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości:
 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ); Np. Zakupiona została proteza powietrzna  w cenie 2 900  zł 
 • refundacja NFZ wyniosła 1 470 zł (70% z limitu 2 100 zł), 
 • a udział własny 1 430 zł.
Zwrot kosztów można otrzymać w wysokości: (2 100 zł - 70%) + (2 100 zł x 150%) = 3780 zł
Po otrzymaniu tego dofinansowania proteza powietrzna jest dla Pacjenta bezpłatna !!!
(1 470 zł - refundacja NFZ i  3 780 zł - refundacja PCPR/NFZ).

Aby otrzymać zwrot kosztów udziału własnego należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
 • Ksero zlecenia (wniosku) poświadczone za zgodność z oryginałem, wydanego przez NFZ i  zrealizowanego w firmie Pro-Medica.
 • Fakturę VAT na odebrany środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 • Numer NIP.
 
Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starć się o dofinansowanie w wysokości:
 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany środek pomocniczy);
 • 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
 • Ksero zlecenia (wniosku) poświadczone za zgodność z oryginałem, wydanego przez NFZ i przyjętego do realizacji przez firmę Pro-Medica.
 • Zgłoś się do firmy Pro-Medica po fakturę pro forma na sprzęt wspomagający oddychanie (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).  


Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (np. maska lub inne akcesoria).

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwot w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowania można starać się na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego np. łóżka rehabilitacyjne, łóżka pionizujace maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

 
Advertisement