Home arrow - Refundacja NFZ arrow Orzecznictwo
Orzecznictwo
ORZECZNICTWO

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa - regulowane dwoma różnymi ustawami i prowadzonymi przez dwie różne instytucje:

1. Tzw. orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzą - lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny - podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny - podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.

2. Tzw. orzecznictwo do celów poza rentowych - prowadzone przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15120

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie ma żadnego wpływu na wydanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, niezbędnego do uzyskania renty socjalnej.

W celu uzyskania renty socjalnej należy złożyć wniosek do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszania. Renta socjalna przysługuje osobie, która:
-jest pełnoletnia oraz
-jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
przed ukończeniem 18. roku życia albo
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=40  
 

 
Advertisement