Home arrow - Refundacja NFZ
REFUNDACJA NFZ
REFUNDACJA  NFZ

Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:
  • uzyskać „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne  będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze” od uprawnionego do tego lekarza pulmonologa (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),
  • uzyskane Zlecenie pacjent musi poświadczyć we właściwym swojemu miejscu zamieszkania Oddziale NFZ,
  • poświadczone Zlecenie może już zrealizować  u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ,
 
Refundacja NFZ przy zakupie Protezy Powietrznej wynosi 70% limitu cenowego w wysokości 2100 zł, co daje kwotę refundacji  1470 zł.

W przypadku osób posiadających dodatkowe uprawnienia (np. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane), jest to 100% limitu cenowego czyli 2100 zł pokrywa NFZ

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu. 
Advertisement